LOENGUD Tadžiki rahvusülikoolis

Neli inimõigustest rääkivat loengut Tajiki Rahvusülikoolis.

GALERII

Lauri Mälksoo

Inimõigused teoorias ja praktikas: Euroopa inimõiguste kaitse põhimõtted

Aprill 2016

Kerttu Mäger

Rahvusvahelised inimõigustealased seadused: võrdlev lähtekoht.

Detsember 2016

Inimõigused teoorias ja praktikas: Rahvusvaheline humanitaarõigus

Koolitused vabaühendustele

Neli inimõigusteteemalist koolitust vabaühendustele.

MTÜde roll inimõigustealases töös: sooline võrdõiguslikkus, inimõigusharidus, töö noortega, meedia roll sooaspektist lähtuvalt

Kersti Kivirüüt

Hille Hanso

mai 2017

Eerik Jõks

Toimetulek multikultuurses ja multireligioosses maailmas

Aleksei Lotman

Loodus, keskkond, (inim)õigused

juuni 2016

Rahvusvaheline humanitaarõigus ja julgeolek
Kaasaaegne meedia, võrgustikud ja internetivabadus

INIMÕIGUSI AUSTAV KOOL

Inimõigusi Austava Kooli kontseptsiooni tutvustus ja partnerkool Eestist.

Demokraatlikuks ja inimõigusi austavaks kooliks saamine I

Aare Ristikivi

Jaan Õispuu

mai 2017

Demokraatlikuks ja inimõigusi austavaks kooliks saamine II