Jacek Staniszewski

(Poola)
“Sõdadevaheline periood Ida-Euroopas. Poola ajalooõpetuses käsitletavad narratiivid”

Jacek Staniszewski on vanemuurija Varssavi Haridusuuringute Instituudis. Tal on ajalookraad Gdanski ülikoolist. Tema üheks põhiliseks huviks on IKT-oskuste kasutamine ajaloohariduse valdkonnas. Ta on koostanud arvukalt didaktilisi juhendeid õpetajatele ja on Hea Hariduse Assotsiatsiooni kaasasutaja, mis tegeleb mitmete koolide juhtimisega üle terve Poola.

Miguel Sérgio Monteirode Barros

(Portugal)
“Sõdadevaheline periood Portugalis - autoritaalsele režiimile tee sillutamine”

Miguel Barros on töötanud ligi 30 aastat ajalooõpetajana ja õpetajate koolitajana, alates 2013. aastast on ta Portugali ajalooõpetajate seltsi juhatuse esimees. Ta on mitmete Portugali ajalooõpikute autor. Kõrgharidus on tal lisaks ajaloole ka kaitse- ja rahvusvaheliste suhete ning urbanistika vallas.

Ulrich Bongertmann

(Saksamaa)
“Saksamaa ajaloo olulisemad jooned sõdadevahelisel perioodil - õppematerjalid ja didaktilised fookuspunktid”

Ulrich Bongertmann töötab Rostockis ajalooõpetajate õppejõuna ning alates 2012. aastast on ta Saksa ajalooõpetajate seltsi esimees. Kõrghariduse omandas ta Münsteris ajaloo, ladina keele ja filosoofia erialal. Ta on paljude ajalooõpikute ja digitaalsete õppematerjalide autor.

Vootele Hansen

(Eesti)
“Oktoobrirevolutsioon ja põhiõigused"

Vootele Hansen on Eesti poliitik ja geograaf. Vootele Hansen lõpetas 1985. aastal Tartu Ülikooli geograafiateaduskonna. Ta töötas aastatel 1985–1990 Rakendusgeograafia Instituudis ja 1990–1992 Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta kuulus ka Riigikogu VIII ja IX koosseisu. Aastatel 1994–1995 oli ta Andres Tarandi valitsuses keskkonnaminister. Vootele Hansen on EELK misjonikeskuse nõukogu liige ja Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees.

Kristen Meadows

(Norra)
“Norra ajakirjandus sõdadevahelisel perioodil - reageeringud natside poliitikale”

Kirsten Meadow töötab pedagoogina holokausti ja usuvähemuste uuringute keskuses, kus ta tutvustab kooliõpilastele Norra juutide saatust teise maailmasõja aja. Ta on samuti internetipõhiste vähemusuuringutega seotud õppematerjalide looja ja kursuste juhendaja.

Zsolt Istvan Vodli

(Ungari)
“Sõdadevahelised aastad Ungaris 1918-1939/41 - tarumade ja erimeelsuste ajastu”

Zsolt Vodli õpetab Ungaris Soproni linnas ajalugu, sotsiaalajalugu, ungari keelt ja kirjandust, eetikat ja meediaõpetust. Ta on Ungari ajalooõpetajate seltsi esindaja Euroclio juures. Tema eripäraks on “sihtkohas õpetamine” - nii korraldab ta pidevalt õppereise Kesk- ja Lääne-Euroopa olulistesse ajaloolistesse paikadesse.

Madis Somelar

(Eesti)
Päevajuht

Madis Somelar on Reaalkooli õppealajuhataja ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esimees.

Vassiliki Sakka

(Kreeka)
“Sõdadevaheline periood Kreekas: ümberpaiknev elanikkond, mõtteviisi raputamine, “teise” mõistmine sügavalt lõhestunud riigis”

Vassiliki Sakka on töötanud 1985. aastast gümnaasiumi ajalooõpetajana ning 1999. aastast õpetajakoolituses. 2012. aastast töötab ta keele- ja ajalooõpetajate konsultandi ning inspektrorina Messeenia maakonnas. Ta on mitmete ajalooõpikute, ajalooõpetamisraamatute ja didaktiliste teoste autor. Ta on kuulunud Euroclio juhatusse ning olnud 2010-2012 juhatuse esinaine, praegu tegutseb ta organisatsiooni saadikuna.

Luis Horrillo Sanchez

(Hispaania)
“Kas pärast sõda peaks tulema kõigepealt rahu või õiglus: 20. sajandi Hispaania näitel.”

Luis Horrillo töötab Cervantese gümnaasiumis ajaloo- ja geograafiaõpetajana, kus ta on ka bilinguaalse õppeprogrammi eest vastutaja. 2016. aasta algusest on ta Hispaania ajaloo- ja geograafiaõpetajate seltsi aseesimees. Rahvusvaheliselt on ta osalenud mitmete Euroclio konverentside organiseerimisel. Tal on kõrgharidus ajaloos Madridi Autonoma ülikoolist ning praegu teeb ta seal oma doktorikraadi.

Niina Väntänen

(Soome)
“Lapua liikumine ja Mäntsälä mäss”

Ansis Nudiens

(Läti)
“Rahvuslik küsimus Läti ajalooõpikutes 1934 – 1940”

Sonata Džiavečkaitė

(Leedu)
“Demokraatia ja diktatuur Leedu: kaks varianti, üks valik”

Sonata Džiavečkaitė on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ja Leedu ajalooõpetajate seltsi liige. Ta õpetab Vilniuses gümnaasiumiõpilasi, tegeleb aktiivselt õppematerjalide loomisega ning korraldab ja viib läbi ajalooõpetajatele mõeldud seminare.

Ineke Veldhuis-Meester

(Holland)
“Hollandlased jäid sõjast kõrvale - kas nad said sellest kasu või kahju?”

Ineke Veldhuis-Meester on töötanud nii keskkooli ajalooõpetajana kui juhendanud 18 aastat ajalooõpetajaks õppijaid Groningeni ülikoolis. Ta on olnud Euroclio tegevuse juures selle loomisest 1993. aastal alates, tegutsedes peamiselt innovaatiliste ja multiperspektiivsete õpilahenduste loomise valdkonnas. Ta oli üks Madalmaade riikliku ajalooeksami kontseptsiooni loojatest ja elluviijatest. Pärast pensionile jäämist on ta tegutsenud ajaloohariduse eksperdi ja nõuandjana Euroopa Komisjonis ja Euroclios.

Valerio Bernardi

(Itaalia)
“Fašismiperioodi õpetamine Itaalia keskkoolis: mõned näited historiograafiast ja metodoloogiast”

Valerio Bernardi on Itaalia gümnaasiumiastme ajaloo- ja filosoofiaõpetaja. Samuti töötab ta antropoloogiaprofessorina Basilicata ülikoolis in Matera piirkonnas. Tal on kõrgharidus nii filosoofias, ajalooõpetamises kui kultuuriantropoloogias. Ta teeb koostööd Itaalia haridusministeeriumiga kodanikuaktiivsuse valdkonnas ning on online-ajakirja Novecento.org toimetuse liige.

Simona Stankutė

(Leedu)
“Demokraatia ja diktatuur Leedu: kaks varianti, üks valik”

Simona Stankutė on ajalooõpetaja Vilniuse Jonas Basanaviciuse nimelises progümnaasiumis. Samuti on ta koostanud 5.-6. klassile töövihikuid ja harjutusi. Simona korraldab ka ajalooõpetajate seminare ning esineb konverentsidel.

Madis Päts

vandeadvokaat
“Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus 25.02.1918”

Evelin Tamm

ajaloolane
“Eesti naiste hääleõigus 100”

Meelis Maripuu

Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige
"Eesti ühiskond 20. sajandi totalitaarsete režiimide kütkes"

Trivimi Velliste

Muinsuskaitse Seltsi auesimees
“Eesti riigi õiguslik järjepidevus – kas vorm või sisu?”

Trine Finne Loo

(Taani)
“Taani sõdadevahelise perioodi vaatlemine läbi võistluslike harjutuste”

Kristian Bøgebjerg Arentsen

(Taani)
"Taani sõdadevahelise perioodi vaatlemine läbi võistluslike harjutuste”

Ajalooõpetajate VII kongress
18. november 2017
Tallinna Reaalkool

Põhiõigused demokraatlikus

ja diktatuurses

Euroopas maailmasõdade

vahelisel perioodil

Küsimuste korral võta meiega ühendust:
Kontakt Galerii

Kongressist

Kongress toob kokku ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse valdkonna esindajaid Eestist ja mujalt Euroopast eesmärgiga toetada Euroopa riikide ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koostööd, suurendada teadlikkust ajaloost eelkõige sõdadevahelisel perioodil ning suurendada Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate metoodilist koostööd. Kongressil keskendu- takse nii Euroopa kui ka Eesti ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate teadlikkusele inimeste põhiõigustest maailmasõdade vahelisel perioodil, samuti ainealase ja metoodilise

koostöö edendamisele nii Eestis kui ka laiemalt ning seeläbi kodanikuühiskonna ning selle kandvate väärtuste, tugevdamisele nii Eestis kui ka partnerriikides. Kongressile on oodatud õpetajad, aineliitude esindajad, õppejõud, muuseumitöötajad, haridusvaldkonna tudengid ning esindajad pea kõigist Euroopa riikidest.

Hommikul ja pauside ajal on huvilistel võimalik tutvuda Eesti Ajaloomuuseumi, Tallinna Linnamuuseumi, Okupatsioonide Muuseumi ja KGB kongide, Eesti Kunstimuuseumi ja Niguliste muuseumi haridusprogrammide ja näitustega.

Eesmärgid

  • • Teostada ühelt poolt teadlikkuse suurenemist inimõigustest ning teisalt tõsta esile inimõiguste väärtustamist.
  • • Toetada nii Eesti kui ka Euroopa ajalooõpetajate ainealast ja metoodilist koostööd.
  • • Toetada teadlikkuse suurenemist Euroopa riikide ajaloost kahe maailmasõja vahelisel perioodil (sealhulgas inimeste põhiõiguste arengutest).
  • • tugevdada kodaniku- ühiskonda ning selles olevaid kandvaid väärtusi nii Eestis kui partnerriikides.

Programm

09.00-09.30

Registreerimine,
tervituskohv

09:30-10.00

Kongressi avamine:
Urmas Reinsalu, Eesti Vabariigi justiitsminister Madis Somelar, EAÜSi esimees

10.00-10.45

Vootele Hansen
(Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees) “Oktoobrirevolutsioon ja põhiõigused”

10.45-11.45

Jacek Staniszewski (Poola) “Sõdadevaheline periood Ida-Euroopas. Poola ajalooõpetuses käsitletavad narratiivid”

11.45-12.15

Kohvipaus

12.15-13.15

Niina Väntänen, Soome “Lapua liikumine ja Mäntsälä mäss”

13.15-14.00

Lõuna

14.00-14.45

Evelin Tamm (Eesti) “Eesti naiste hääleõigus 100”

14:45-15.00

liikumine töötubadesse

15.00-15.45

Paralleelsed töötoad/ loengud klassiruumides

16.00-16.45

Paralleelsed töötoad/ loengud klassiruumides

17.00-17.15

Virtuaalnäituse “Inimõigustest nõukogude ühiskonnas” tutvustus

17.15-17.30

Madis Päts ja Madis Somelar “Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus 25.02.1918”

17.30-17.45

Kongressi lõpetamine, kokkuvõtted

Esinejad

Jacek Staniszewski (Poola)
“Sõdadevaheline periood Ida-Euroopas. Poola ajalooõpetuses käsitletavad narratiivid”
Miguel Sérgio Monteiro de Barros (Portugal)
“Sõdadevaheline periood Portugalis - autoritaalsele režiimile tee sillutamine”
Ulrich Bongertmann (Saksamaa)
“Saksamaa ajaloo olulisemad jooned sõdadevahelisel perioodil - õppematerjalid ja didaktilised fookuspunktid”
Vootele Hansen (Eesti)
“Oktoobrirevolutsioon ja põhiõigused”
Zsolt Istvan Vodli (Ungari)
“Sõdadevahelised aastad Ungaris 1918-1939/41 - tarumade ja erimeelsuste ajastu”
Kristen Meadows (Norra)
“Norra ajakirjandus sõdadevahelisel perioodil - reageeringud natside poliitikale”
Madis Somelar (Eesti)
Päevajuht
Vassiliki Sakka (Kreeka)
“Sõdadevaheline periood Kreekas: ümberpaiknev elanikkond, mõtteviisi raputamine, “teise” mõistmine sügavalt lõhestunud riigis”
Luis Horrillo Sanchez (Hispaania)
“Kas pärast sõda peaks tulema kõigepealt rahu või õiglus: 20. sajandi Hispaania näitel.”
Niina Väntänen (Soome)
“Lapua liikumine ja Mäntsälä mäss”
Ansis Nudiens (Läti)
“Rahvuslik küsimus Läti ajalooõpikutes 1934 – 1940”
Sonata Džiavečkaitė (Leedu)
“Demokraatia ja diktatuur Leedu: kaks varianti, üks valik”
Ineke Veldhuis-Meester (Holland)
“Hollandlased jäid sõjast kõrvale - kas nad said sellest kasu või kahju?”
Valerio Bernardi (Itaalia)
“Fašismiperioodi õpetamine Itaalia keskkoolis: mõned näited historiograafiast ja metodoloogiast”
Simona Stankutė(Leedu)
“Demokraatia ja diktatuur Leedu: kaks varianti, üks valik”
Madis Päts - vandeadvokaat
“Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus 25.02.1918”
Evelin Tamm - ajaloolane
“Eesti naiste hääleõigus 100”
Meelis Maripuu - Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige
"Eesti ühiskond 20. sajandi totalitaarsete režiimide kütkes"
Trivimi Velliste - Muinsuskaitse Seltsi auesimees
“Eesti riigi õiguslik järjepidevus – kas vorm või sisu?”
Trine Finne Loo (Taani)
“Taani sõdadevahelise perioodi vaatlemine läbi võistluslike harjutuste”
Kristian Bøgebjerg Arentsen (Taani)
"Taani sõdadevahelise perioodi vaatlemine läbi võistluslike harjutuste”

Praktiline info