LOENGUD Tadžiki rahvusülikoolis

Neli inimõigustest rääkivat loengut Tajiki Rahvusülikoolis.

GALERII

Lauri Mälksoo

Inimõigused teoorias ja praktikas: Euroopa inimõiguste kaitse põhimõtted

aprill 2016

Kerttu Mäger

Rahvusvahelised inimõigustealased seadused: võrdlev lähtekoht

detsember 2016

Dr. Merilin Kiviorg

Inimõigused teoorias ja praktikas: Usuline vabadus ja inimõigused

september 2017

Dots. René Värk

Inimõigused teoorias ja praktikas: Rahvusvaheline humanitaarõigus

november 2017

Koolitused vabaühendustele

Neli inimõigusteteemalist koolitust vabaühendustele.

Vladimir Svet

ÜRO JA Euroopa Liidu inimõiguste alusdokumendid.

September 2017

MTÜde roll inimõigustealases töös: sooline võrdõiguslikkus, inimõigusharidus, töö noortega, meedia roll sooaspektist lähtuvalt

Kersti Kivirüüt

Hille Hanso

mai 2017

Eerik Jõks

Toimetulek multikultuurses ja multireligioosses maailmas

Aleksei Lotman

Loodus, keskkond, (inim)õigused

juuni 2016

Janek Luts ja Anvar Samost

Kaasaaegne meedia, võrgustikud ja internetivabadus

november 2017

INIMÕIGUSI AUSTAV KOOL

Inimõigusi Austava Kooli kontseptsiooni tutvustus ja partnerkool Eestist.

Aare Ristikivi ja Jaan Õispuu

Demokraatlikuks ja inimõigusi austavaks kooliks saamine I

mai 2017

Jaan Õispuu ja Luule Vain

Demokraatlikuks ja inimõigusi austavaks kooliks saamine II

september 2017