PROJEKTIST

Projekti eesmärk on inimõiguste kaitse arendamine ning demokraatlike protsesside toetamine, töötades koos kohalike kodanikuühiskonna esindajate, ülikoolide ja koolidega Tadžikistani ühiskonnas ja kohalike valdkonnaga tegelevate inimeste koolitamine. Vastavalt riigi kohalikele tingimustele kohandatud programm suurendab kolmanda sektori partnerite ja kodanikkonna teadlikkust inimõigustest ning astub samme nende edendamiseks ja kaitseks.

Töötades noortega (vabakondade liikmed, ülikoolide ja gümnaasiumite õpilased), julgustab projekt neid kujutlema ühiskonda sellisena, kus indiviidid saavad tuge inimõigustest ja leiavad kaasaegseid infoühiskonna väljundeid ühiskonna arengusse panustamisest. Projekti tegevused leiavad aset 2016-2017.

INIMÕIGUSTE OLUKORD TADŽIKISTANIS

Inimõiguste olukorda Tadžikistanis on hinnatud üsna kehvaks, suurimad probleemid on seotud inimkaubanduse ja naistevastase vägivalla vastu võitlemisega ning sõna- ning väljendusvabaduse tagamisega.

1991. aastal Nõukogude Liidust iseseisvunud riigis puhkes kohe kodusõda, mille tõttu suurenesid riigis vaesus ja väljaränne ning kasvas sõjavangide hulk. Kuna Tadžikistani üheks naaberriigiks on Afganistan, leidub riigis mitmeid ajutisi NATO kui ka Venemaa lennu- ja maaväebaase, kust toetatakse tegevust Afganistanis. Naaberriigis toimuv mõjutab ka Tadžikistani elanikke.

Presidentaalset vabariiki iseloomustavad levivkorruptsioon ja ühe presidendi valitsemine aastast 1994. Valitseva võimu kritiseerimine on karistatav ning opositsioonilisi jõude peaaegu ei eksisteeri. Sõna- ja väljendusvabadus on tugevalt piiratud ning mitmed rahvusvahelised veebilehed (näiteks Youtube) on osaliselt blokeeritud. Meediaväljaanded on riikliku kontrolli all.

Naiste olukord on Tadžikistanis üsna halb, enim on probleeme naistevastase vägivallaga. Tegemist on ühe inimkaubanduse lähteriigiga, mille ohvrid on enamasti just naised.

Ametlikult on Tadžikistan sekulaarne riik, kus enamik elanikke identifitseerib end moslemitena. Mitmed usulahud on piiratud tegevusega (või keelatud) ning tihti satuvad nende esindajad tagakiusamise ohvriks.

Riigile on ette heidetud ka vanglate kehva seisukorda ja suurt poliitvangide hulka, kelle inimõigused ei ole tagatud. Vanglates kasutatakse piinamist, ka nende puhul, kes ametlikult süüdimõistetud ei ole ning alles kohtuotsust ootavad.

Freedom in the World vabaduse mõõtmise indeks andis Tadžikistanile 100 võimalikust punktist 16 (võrdluseks Eesti 94). Indeks hindab inimõiguste ja kodanikuvabaduste seisukorra Tadžikistanis väga kehvaks ning riik paigutub “mittevabade” riikide hulka.

FAKTE TADŽIKISTANIST

PROJEKTI PARTNERID

Partnerid
Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

MIS ON ARENGUKOOSTÖÖ?

Arengukoostöö ehk arenguabi (development co-operation) on üldtermin, mis hõlmab endas arenguriikidele suunatud rahalist abi, oskusteabe edasiandmist (tehniline abi) ja materiaalset abi. Arengukoostööd viiakse ellu nii kahepoolse kui ka mitmepoolse koostöö korras.

Loe lähemalt